Julia (Product Engineer)

Eind 2019 ben ik via een open sollicitatie op een van de R&D afdelingen van Hukseflux terechtgekomen. Naar aanleiding van een vacature in de Delftse Post ben ik op de website gaan rondkijken. De gevraagde skills in die betreffende vacature paste niet bij mijn achtergrond en wensen, maar ik zag dat open sollicitaties ook welkom waren. Na twee leuke gesprekken ben ik aangenomen om me bezig te houden met de fysische vraagstukken tijdens het ontwerpproces van voornamelijk heat flux sensoren.

Het nadenken over en rekenen aan technische problemen is iets wat me al sterk aantrok tijdens mijn studietijd. Ik haal plezier uit het vakgebied van de fysische transport verschijnselen; denk hierbij aan bijvoorbeeld stoftransport door concentratie verschillen of turbulente stromingen. In 2018 ben ik afgestudeerd in de master Chemical Engineering aan de TU Delft. Ter afronding heb ik voor mijn afstudeeronderzoek me verdiept in de stroming- en warmteprofielen tijdens het verbrandingsproces van ijzererts naar vloeibaar ijzer. Hierna wilde ik ook graag een baan vinden binnen dit domein.

In mijn huidige functie als Product Engineer binnen Hukseflux komt die opgedane kennis tijdens mijn studie dagelijks goed van pas. Ondanks dat warmte zich maar op drie manieren kan verplaatsen (straling, geleiding en convectie), blijven er veel uitdagingen in het secuur meten van de flux hiervan en het begrijpen van de situatie. Ik vind het leuk om met mijn collega’s technisch inhoudelijke discussies te voeren en met elkaar concreet te krijgen welke vervolgtesten er kunnen worden gedaan om meer grip te krijgen op een probleem.

Julia

Tijdens mijn studie ben ik weinig in aanraking geweest met het proces rondom product ontwikkeling, iets waar ik nu juist wél mee bezig ben. De klanten die met onze producten werken zijn doorgaans goed technisch onderlegd. Hierdoor besteden we veel tijd aan details om hoge kwaliteit meetinstrumenten af te leveren. Binnen mijn team zijn er een aantal collega’s die een ontwerp achtergrond hebben. We werken intensief samen om bijvoorbeeld nieuwe testopstellingen te bouwen of ontwerp iteraties te bewerkstelligen op basis van gevonden resultaten.

Daarnaast is er ook samenwerking tussen R&D en onze marketing en sales afdeling. Zij vragen regelmatig hulp voor ontwikkeling van marketing materiaal zoals bijvoorbeeld notes en filmpjes, of komen met verzoeken vanuit (potentiële) klanten en vragen om mee te denken over marketing strategieën. Ik ervaar dit als een leuke afwisseling van mijn dagelijkse taken. Kortom, ik verwacht in de toekomst nog veel bij te kunnen leren op verschillende vlakken!